010 41 81 906
SPOED: 010 41 85 407
DIENSTNR.: 010 46 69 573

Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Wanneer u ontevreden bent over uw behandeling of bejegening in onze praktijk, dan stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij het SKGE, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. De klachtenfunctionaris van SKGE zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.
Indien u een klacht heeft over hoe wij met uw persoons- en of medische gegevens zijn omgegaan dan kunt u dit melden bij onze praktijk. Er wordt dan snel contact met u opgenomen door onze Functionaris Gegevensbescherming. Komt u er niet uit met onze Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kunt u bellen naar 0900 - 3282 535. U betaalt uw gebruikelijke telefoonkosten.