010 41 81 906
SPOED: 010 41 85 407
DIENSTNR.: 010 46 69 573

Eigen betalingen

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering.
In 2024 geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 385,- euro.
Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.
Kosten voor onderzoek of zorg buiten de huisartspraktijk vallen hier wel onder.
Denk hierbij aan:

  • voorgeschreven medicijnen
  • laboratoriumonderzoek
  • materiaal wat opgestuurd wordt voor kweek
  • verwijzingen naar een specialist, fysiotherapeut,afdeling radiologie of psycholoog

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt
U altijd bij uw zorgverzekering navragen.
Voor de particuliere aanvullende verzekeringen(AV) gelden
vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en polis sterk kunnen
verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen U en
uw verzekeraar. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of U met uw
verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.